RODO-Informacje

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO (ART. 13 RODO)

Kto jest administratorem danych osobowych?

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Biuro Nieruchomości Expert  z siedzibą w 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3A/1.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

 • w formie pisemnej, pisząc na adres: 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3A/1;
 • w formie telefonicznej, kontaktując się z numerem telefonu: 784 435 951;
 • w formie elektronicznej, pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail:

biuro@nieruchomosci-expert.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi pośrednictwa przy sprzedaży, zakupie, najmie lub wynajmie nieruchomości. Przekazane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Biuro Nieruchomości Expert, podpisało umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych dla Biura Nieruchomości Expert, jest dobrowolne ale konieczne w celu wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Komu powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych?

Dane osobowe powierzamy

 • naszym agentom i pośrednikom, uczestniczącym w wykonywaniu czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • kontrahentom w transakcjach co do nieruchomości (np. stronie sprzedającej/ kupującej nieruchomość) oraz w uzasadnionych przypadkach agencjom nieruchomości współpracującym przy danej transakcji;
 • Kancelarii Notarialnej w której ma odbyć się transakcja związana z nieruchomości lub czynności z nią związane lub do innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces transakcji (np. pośrednikom lub doradcom kredytowym);
 • naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili i wiadomości SMS (między innymi firmie Galactica);
 • podmiotom świadczącym nam usługi księgowe, kadrowe, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową;
 • mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu prowadzenia korespondencji).

Administrator danych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługujące uprawnienia dotyczące danych osobowych:

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem
const divs = document.querySelectorAll('.cena'); for (const div of divs) { if (div.textContent === '1 zł') { div.textContent = 'Zapytaj o cenę'; } }